A Scene at the Sea (Ano natsu, ichiban shizukana umi) Imdb